Nasze przedszkole

Przedszkole mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku o powierzchni użytkowej 600m2 z dala od zgiełku ulicznego, na jednym z kaliskich osiedli "Winiary" na obrzeżach miasta Kalisza. Bezpośrednio graniczy z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 6.

Przedszkole dysponuje czterema słonecznymi salami zajęć i jedną salą rekreacyjną.

Czytaj więcej: Nasze przedszkole

Leśne Centrum Edukacji

Edukacja leśna realizowana przez Lasy Państwowe jest jednym z podstawowych zadań. Wynika to z przyjętych w 1997 roku założeń „Polityki Leśnej Państwa” oraz „ Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych”, które zostały wprowadzone zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 maja 2003 roku.
W trosce o upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz propagowaniu idei wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzi się w nadleśnictwach różnego rodzaju zajęcia,
spotkania mające na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu oraz budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników.

Czytaj więcej: Leśne Centrum Edukacji

Nasz oferta edukacyjna

OFERUJEMY:
Bogaty program wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy z wykorzystaniem atrakcyjnych form i metod pracy, służącym wszechstronnemu rozwojowi dziecka
Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
Wprowadzenie dzieci młodszych w świat liter poprzez zabawę metodą I. Majchrzak
Zajęcia muzyczne, plastyczne, ruchowe

Czytaj więcej: Nasz oferta edukacyjna